25 Şubat 2015 Çarşamba

Hz. Süleyman Aleyhisselam ve Mescid-i Aksa

Bismillahirrahmanirrahim

Öncelikle Mescid-i Aksa'nın yapımıyla başlamak istiyorum.


Orada yaşayan milletler Peygamber Hz. Süleyman Aleyhisselamı Kral Süleyman olarak anarlar özellikle israilliler, Hz. Süleyman Aleyhisselam tarafından insan dışı varlıklara MÖ 957 yılında yaklaşık 7 yılda inşaa ettirdi.


Antik Museviliğin merkeziydi Tapınak, Musevi inancının merkezinde bulunan Shiloh, Nov, ve Givon'da bulunanlarla beraber Hz Musa'nın buluşma çadırı (taşınabilir musevi tapınağı) ile yer değiştirmiştir. İlk tapınak MÖ 586 yılında Babillilerce tahrip edilmiştir.

Mescid-i Aksa

Bir İslam mabedi olan Kubbetüs Sahra 7. yüzyıl sonlarında inşaa edilmiştir ve yine tapınak avlusunda yaklaşık aynı dönemde yapılmış olan Mescid-i Aksa bulunur. Bu ikisi aynı tepe üzerindeki farklı islam dini yapılarıdır.

M.S. 638 yılında Hz Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyt-i Makdis'in yerinde Mescid-i Aksa inşa edildi.

Hz. Ömer'in burayı seçmesi o mekâna atfedilen kutsiyetten ileri geliyordu. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan ve bugün Türkiye Müslümanları tarafından Mescid-i Aksa zannedilen sekiz köşeli Kubbet-üs-Sahraadlı mabed de Gerçek Mescid-i Aksa toprak altında kaldığından dolayı halife Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirildi. Yer altında bulanan Gerçek Mescid-i Aksa'ya giriş mevcuttur ve özel izin alınarak giriş yapılır.

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sahabeyle sohbetinde Hz.Süleyman Aleyhisselâm hakkında anlattıkları...

"Hz. Süleyman Mescid-i Aksâ'yı inşaya başladığı zaman, Allah'tan kendisine üç istekte bulundu,!?

Gerçek Mescidi Aksa Bu Gördüğünüz Kubbenin Altındadır.

Birinci isteği! İlahi hükme müsadif olacak (uygun düşecek) hüküm (verme kapasitesi) taleb etti ve Bu isteği yerine getirildi.

ikinci isteği! Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat taleb etti ve Bu isteğide yerine getirildi.

Son olarak üçüncü isteği! Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmaları için yalvardı; bu duası da kabul edildi."

Allah c.c Kabeyi tayin etmeden önce kabul edilen dinin mensupları yani müminler Mescidi Aksa'ya yönelirlerdi.

Nesai, Mesacid 6, (2, 34); İbnu Mace, İkâmetu's-Salat 196, (1408).

Daha çok bilgi için daha çok çalışmak gerekir,

Selam ve Dua ile

Araştırma ve Yazar: Fatih Akgül

Hiç yorum yok: