15 Nisan 2015 Çarşamba

Günün Hadis-i Şerifi

Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) Şöyle buyurmuştur:

“Üç kimse vardır ki, kıyamet günü, Allah onlar ile
konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkmaz. Bunlar
için elem verici azab vardır:

1- Çölde fazla suyu olup yolculara vermeyen,

2- İkindiden sonra mal satan bir adamdır ki (müşteri) kendisini tasdik ederek malı alsın diye, aslında öyle olmadığı hâlde, bunu, şuna
şuna aldım diye Allah’a yemin edendir.(ikindiden sonra buyurması, malın azalması ve vaktin daralması bakımındandır.)


3- Yalnız dünya menfaati için hükümdara biat eden kimsedir ki, hükümdar, arzu ettiğini verirse biatında devam eder, istediğini vermezse biatından döner.”


Bir rivâyette de: “Yalan söyleyerek malına verilmiş miktardan daha fazla verildiğine yemin eden, ve müslümanın malını elinden almak için ikindiden sonra yemin eden ve suyunun fazlasını men’eden (vermeyen) kimsedir. Allahu Teâlâ da ona, ‘Elinin emeği olmayan şeyin fazlasını men’ ettiğin gibi bugün de ben fazlımı (lütuf ve keremimi) senden men’ ediyorum, der”, buyurulmuştur.

(Buharî, Ahkâm, 48, VIII, 124)

Hiç yorum yok: