25 Nisan 2015 Cumartesi

Günün Hadis-i Şerifi

Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) buyurdu ki:


“iman, yetmiş küsûr yahut altmış küsûr şu’bedir. Bunların efdali “Lâ ilâhe illa’llah” Allah’tan başka ilâh yoktur, sözü ve en aşağı da yoldan eza verecek şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir şûbedir.”

(Müslim, ‹man, 58, I, 63)

Hiç yorum yok: