7 Mayıs 2015 Perşembe

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Ahir )

El-Ahir

Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan

"O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir." Hadid, 3


Herşey biter,O kalır. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu da yoktur. Yüce Allah için zaman sınırlaması söz konusu değildir. O, her şeyden önce vardı, her şey sonra da kalacak olan O’dur; 

“Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) bâkî kalacaktır.” Rahmân, 26, 27

Hiç yorum yok: