10 Mayıs 2015 Pazar

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Ganiyy )

El-Ganiyy

Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan


“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”Fâtır, 15

"Eğer inkar ederseniz bilin ki Allah size muhtaç değildir." Zümer, 7

Yerin, göğün sahibi Yüce Allah, zenginliğinden dilediği kuluna vererek onu zengin kılandır!

“Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O’dur.” Necm sûresi, 48

Hiçbir zaman, hiçbir surette, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bunun yanında her şeyin kendisine muhtaç olduğu tek zengin Yüce Allah'tır.

Hiç yorum yok: