6 Mayıs 2015 Çarşamba

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Kadir )

El-Kadir

Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen


"Şüphesiz Allah her şeye kadirdir." Bakara, 148

Bütün alemlere intizam sağlayan şüphesiz Hz.Allah'tır. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O'nun izniyledir, yine hiçbir dişi O'nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O'nun bilgisi dışında doğuramaz.

Allah Teâlâ, kudretine bir ayna olmak üzere kâinatı yaratmıştır. Fezalarda, sayısı belirsiz âlemleri birbirine çarptırmadan düzenlemek Kâdir isminin tecellisidir.

Hiç yorum yok: