2 Mayıs 2015 Cumartesi

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Mecid )


El-Mecid

Çok şerefli, çok itibarlı, Nimeti ihsanı sonsuz, çok üstün, her türlü övgüye layık olan


Mecid, fiilleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir.

“(Melekler) dediler: “Sen Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve berekâtı üzerinizdedir. Ey ev halkı! Muhakkak ki O, Hamid’dir (övülmeye lâyıktır), Mecîd(dir (cömertliği boldur).” Hûd, 73

Hiç yorum yok: