8 Mayıs 2015 Cuma

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Mute'ali )

El-Mute'ali

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan

O, her türlü noksanlık, eksiklik, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir.

“Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.” Ra’d, 9

Allah'ın yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik olamaz. O, her yüksek makamın daha üstündedir.

O, ilimde, kudrette, hayatta, cömertlikte, merhamette ve diğer bütün sıftlarında kusursuz olduğu gibi yücelikte de kusursuzdur. Her şey, O'nun kudreti ve iktidarı altındadır.

Hiç yorum yok: