18 Mayıs 2015 Pazartesi

Hz. Peygamberin Hayatı

Vahiy İle İlgili Deliller

Peygamber Efendimiz'e inen vahiy, Allah'ın kelâmıdır. Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de dört delille ortaya konmuştur.

Birincisi: Allah'ın kelâmı bir hayır ve bereket alâmetidir. Yani Kur'ân-ı Kerim'de insanın gelişmesi ve refahı için en doğal ve en güzel kurallar gösterilmiştir. Kur'an'da doğru akide ve inanç hazinesi var, iyiliğe teşvik ve telkin var, ahlâk
ve faziletin öğretisi var, temiz bir hayat sürmenin sırları var. Kısaca, hayatı güzelleştirecek, insanı mutlu edecek yollar var. Bu kitap, diğer kutsal kitaplarda rastlanan cehâlet, menfaatçilik, dar görüşlülük, zulüm, baskı, mantıksızlık ve müstehcenlik gibi ayıplardan arındırılmıştır.

İkincisi: Kur'an-ı Kerim, geçmişte Allah tarafından çeşitli ümmetlere gelen mukaddes kitaplarda yer alan ve tahrif edilmeyen hüküm ve emirleri de içermektedir. Bunların dışında veya bunlara aykırı herhangi bir kayıt yoktur, aksine onları doğrular niteliktedir.

Üçüncüsü: Yüce Kitabımız her devirde Allah tarafından dünyaya indirilen mukaddes kitapların yüklendiği amacı taşır. Yani gayesi ve hedefi, gaflet içinde olanları uyandırmak ve onları kötülüklerin kötü sonuçlan konusunda uyarmaktır.

Dördüncüsü: Kur'an-ı Kerim'in İslâm’a davet ettiği İnsanlar arasında dünyayı seven ve nefsine köle olmuş olanları bulmak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in İslâm camiasında topladığı kişilerin dünyaya bakış açısı bambaşkadır. Onlar dünyayı geçici bir han ve imtihan yeri olarak kabul etmiş, gözlerini öbür dünyalara da çevirmek ve bu arada, âhiretlerini güvence altına almaktan geri
kalmamışlardır. Ayrıca, bu Yüce Kitabın tesiriyle buna ilk muhatap olanların hayalında meydana gelen müthiş ve inanılmaz inkılâp da herkesin gözü önündedir. Bu inkılâbın temel taşı adalettir. İnsan olarak büyüklüğün ve kişiliğin tek değer ölçüsü, dine bağlılık ve Allah'a yakınlıktır.

Bu gibi erdemli özellikler ve bu kadar olumlu ve muazzam sonuçlar, hâşâ yalancı bir insanın uydurduğu bir kitaptan elde edilebilir mi? Hele böyle bir kişi kalkıp bu
kitabın Allah'ın kelâmı olmadığı gibi bir iddiada ve hezeyanda bulunabilir mi?

Hiç yorum yok: