24 Mayıs 2015 Pazar

Hz. Peygamberin Hayatı

Peygamberimizin Zihnî ve Ruhi Dünyasında Değişiklik

Yaklaşık kırk yıl böylesine temiz ve dürüst bir hayat süren bu insanın ömründe büyük bir değişiklik ve devrim meydana gelir. Çevresindeki karanlıktan canı sıkılır. Çevresindeki cehalet, ahlâksızlık, kötülük, düzensizlik, şirk ve putperestlik denizinden bir anda kurtulmak ister. Bu çevre ve ortam, O'nun tabiatına hiç uymaz. Nitekim bu pislik dolu dünyasından bunalarak sessiz ve sakin yerlere gider, dağlar ve tepelerde huzur ve sükûnu aramaya çalışır. Bu hareketini sık sık tekrarlar. Günlerce dağlarda ve mağaralarda hakikati arar. Oruç tutarak zihnini ve kalbini temizlemeye çalışır. Düşünür, taşınır ve murakabe yapar. Çevresindeki karanlığı yırtacak, ortadan kaldıracak bir ışık arar durur. Eline öylesine sihirli bir imkân geçirmek ister ki, bununla doğru yoldan sapmış olan dünyayı kökünden yıkıp yeni bir dünya oluşturabilsin.

Hiç yorum yok: