25 Mayıs 2015 Pazartesi

Hz. Peygamberin Hayatı

Kurtuluş Çağrısı

Birden bire kişiliğinde ve durumunda muazzam bir değişiklik meydana gelir. Birden bire kalbi kendisinden olmayan bir ışıkla dolar. Birden bire kendisinde daha önce olmayan bir güç hisseder. Mağaranın yalnızlığından çıkıp, şehre iner. Ve insanlara taptıkları putların gerçek olmadığını, hiçbir anlam taşımadıklarını dolayısıyla onları bırakmaları gerektiğini söyler. Hiçbir insan, ağaç, ruh, yıldız, ay ve gezegenin tapılmaya lâyık olmadığını belirtir. Bunlara itaat ve ibadet etmenin gereksiz ve anlamsız olduğunu söylemeye çalışır. Der ki, bu dünya, ay, yıldız, güneş, gök ve kâinat Allah tarafından yaratılmıştır. Sizi yaratan da öldüren de Allah'tır. Sadece O'na kul olun, O'na itaat edin, O'nun önünde eğilin. Yaptığınız hırsızlık, soygun, yağma, katliam, zulüm, fuhuş ve diğer hayasızlıklar günahtır. Bunlardan sakının, Allah bunlardan hoşlanmaz. Doğru söz söyleyin, doğru hareket edin. Herkese adaletli davranın. Kimsenin canına kıymayın, kimsenin malına göz dikmeyin. Hakkınız ne ise alın, hakkı olana hakkını verin. Hepiniz insansınız ve bütün İnsanlar eşittir. Kimse rezil ve alçak olarak doğmamıştır. Aynı şekilde kimse şeref ve haysiyet madalyasıyla dünyaya gelmemiştir. Büyüklük ve üstünlük ırk ve soydan değil, Allah'a yakın olmak ve dürüst olmaktan gelir. Allah'tan korkan, ahlâkı temiz olan üstün insandır. Gerisi boştur, öldükten sonra hepiniz dirilecek ve Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Herkes kendi söz ve hareketlerinin muhasebesini yapacak, Allah'a hesap verecektir. 

Her şeyi bilen ve gören Allah, yaptıklarınızın muhakemesini görüp son kararını verecektir. O'ndan hiçbir şey saklayamazsınız. Bütün hayatınız açık bir kitap gibi Allah'ın önünde duracaktır ve O, bu kitaba göre hakkınızda hükmünü verecektir.) O Adil-i Mutlak'ın nezdinde kimse kimsenin avukatlığını yapamayacak, kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Allah'ın katında ne rüşvet geçerlidir, ne de şan ve şöhret.Orada ne ırk sorulacak ne aile şeceresi. Tek değer ölçüsü iman ve iyi amel olacaktır, iman ve amel sermayesi bol olan doğruca cennete gidecek, bundan yoksun olan ise cehennem ateşinde yanacaktır. işte O büyük insan, mağaradan çıkıp böyle bir kurtuluş çağrısında bulundu, bu şekilde halkına seslendi.

Hiç yorum yok: