4 Haziran 2015 Perşembe

Günün Hadis-i Şerifi

Ebu Üseyd Mâlik b. Rebîa es-Sâidî’den:

Benî Seleme kabilesinden bir adam geldi de: “Yâ Resûlullah, anne ve babamın ölümlerinden sonra, onlara yapabileceğim bir iyilik var m›?” diye sordu. 

Resûlullah (s.a.s.): “Evet, onlar için mağfiret dilemek, vasiyetlerini ve taahhüdlerini yerine getirmek, yakınlığı onlar vasıtası ile olan (amca, hala, dayı, teyze gibi) kimseleri ziyâret etmek ve onlarn dostlarına ikramda bulunmaktır” buyurdu.

(ıbn Mâce, Edep, 2, II, 1209)

Hiç yorum yok: