1 Mayıs 2015 Cuma

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Gafur )

El-Gafur

Çok affeden, çok bağışlayan, Affı ve mağfireti bol olan

Allah Teâlâ'nın mağfireti çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örter, meydana çıkarıp da sâhibini rezîl etmez.

Kusurları insanların gözünden gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin

gözünden de gizler. İnsanların görmediği bâzı şeyleri melekût âlemi sâkinleri görürler. Gafûr ism-i şerîfi, kusurların onların gözünden de gizlenmesini ifade eder.

"O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah'tandır ki. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur, dönüş ancak O'nadır." Mümin, 3

"Dikkat et! O, azizdir ve çok bağışlayandır." Zümer, 5

"Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver." Hicr, 49

Gafur ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de en çok geçen isimlerden biri olup, 20 âyette tek başına; 71 âyette de “Rahîm” ismi ile birlikte olmak üzere, toplam 91 âyette kullanılmıştır.

Hiç yorum yok: