1 Mayıs 2015 Cuma

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Kerim )

El-Kerim

Değerli, Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi

Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir.

“Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnîdir (hiç bir şeye ihtiyacı yoktur), Kerîm’dir (çok kerem sahibidir).” Neml, 40

Kendisine sığınan ve gönül vereni boş çevirmez, rahmetine gark eder. Vesilelere ve şefaatçilere muhtaç bırakmadan doğrudan doğruya kendisine iltica ettirir. 


"Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;" Alak, 3

"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?" Infitar, 6

Hiç yorum yok: