12 Mayıs 2015 Salı

En güzel isimler Allah’ındır ( El-Varis )

El-Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine 
dönen

"Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." Hicr, 23

Allah Teâlâ mülkün gerçek sâhibi, gerçek vârisidir. Kullarının mal mülk sâhibi olmaları ve varislikleri geçicidir.

"Biz, refahından şımarmış nice memleketi helâk etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz vâris olmuşuzdur" Kasas, 58

Mülkün gerçek vârisi, mülk sâhibi Allah'tır. Kıyâmet hengâmında bütün canlılar ölecek, herşey tamamıyla O'na kalacaktır.

Hiç yorum yok: