18 Ağustos 2015 Salı

Hz. Peygamberin Hayatı

Hz. Îsa'nın Meşhur Bir Sözü

"Ve hatırlayın, Meryem oğlu Îsa'nın söylediği bu sözleri:" Ey beni İsrail, ben tarafınıza gönderilen Rasûlüm ve benden önce geçmiş bulunan Tevrat'ın doğrulayıcısıyım ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyiciyim." (Saff;6)

Bu âyet-i kerime'nin üç mânâsı vardır ve üçü de doğrudur. Birincisi, Hazreti Îsa demek isliyor ki: "Ben yeni, garip ve ender bulunan bir din getirmedim. Bu dini daha önce Hz. Musa getirmişti. Ben yalnızca Tevrat'ı tasdik etmeye geldim, tekzip etmeye değil. Esasen, Allah'ın Rasûlleri öteden beri kendilerinden önceki Rasûl'leri teyid ve tasdik etmişlerdir. Onun için, benim peygamberliğime inanmamanız için herhangi bir sebep yoktur." İkincisi, bu sözler şöyle tefsir edilebilir: "Benden önce Tevrat'la benim dünyaya gelmeme dair verilen müjde işte şimdi gerçekleşiyor. Tevrat'taki kayıtların doğru olduğunu ispatlamak için Rabbım beni size göndermiştir. Bu sebeple, bana karşı çıkmayın, aksine
geçmişteki peygamberlerin müjdelediği Peygamber'in geldiğine sevinin." 

Üçüncüsü, bu âyeti daha sonraki âyet ile birleştirince, şu anlamı çıkarabiliriz: "Ben, Allah'ın Rasûlü, Ahmed (a.s.)'in gelişine dair Tevrat'ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Ben de onun geleceğini bildiririm". Üçüncü tefsir, Hz. Îsa'nın Hz. Muhammed (a.s.)'in doğusuyla, Hz. Musa (a.s.)'nın kendi ümmetine verdiği müjdeye temas etmesiyle ilgilidir.

Gelecek Konu :Tevrat'ın Nakilleri

Hiç yorum yok: