14 Eylül 2015 Pazartesi

Subhan'Allāh

Subhan'Allāh (Arapça yazılışı: سبحان الله); Türkçe'ye sıklıkla "Allah münezzehtir" şeklinde çevirilen, Türkçe diziliş ile "Allah Subhan'dır" anlamında olan Arapça bir ifadedir. İfade, Subhan ve Allah kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Kuran'da birçok ayette, bu kökten türemiş birkaç farklı anlamda olan kelimeler bulunmaktadır.


Örneğin; (Enbiyâ-33) كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ... / ...kullun fî felekin yesbehûn(e) / ...her biri bir yörüngede yüzmekte(dir).

(Kalem-28) لَوْلَا تُسَبِّحُونَ... / ...levlâ tusebbihûn(e) / niçin tesbih etmiyorsunuz?... (niçin Mutlak-Üstünlüğünü aklınıza getirmiyorsunuz?)

(Kalem-29) ...قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا / Kâlû subhâne rabbinâ... / Rabbimiz Subhan'dır... dediler. (Sahibimiz Mutlak-Üstün 'dür dediler.)

Hadis'lerde ise Subhan'Allah ifadesi; "Allah'ın tüm olumsuz sıfatlardan uzak bilinmesi" şeklinde açıklanmaktadır.

Sıfat olarak: tüm olumsuz sıfatlardan uzak olan, soyutlanmış, tertemiz, pak, arınık, mutlak-mükemmel, mutlak-üstün

Fiil olarak: tüm olumsuz sıfatlardan uzak olarak kabul etmek, soyutlamak, tertemiz bilmek, paklamak, arındırmak, şanını yüceltmek gibi anlamlara sahiptir.

Dolayısı ile, Subhan'Allāh ifadesinin en yakın Türkçe kelime karşılığı Allah Kusursuz[dur], Allah Arınık[tır] veya Allah Mutlak-Üstün[dür] şeklinde verilebilir.
Bizler her beş vakit namazların sonda otuz üç (33) defa zikrederiz, Kelime kısa anlam olarak uçsuz bucaksızdır anlama sahiptir.

Başka bir örnek vermek gerekirse; Dünyada sadece La ilahe illallah ( Allah'tan başka ilah yoktur ) zikrini müslüman olmayan diğer dinlerdeki ( Yahudilik ve Hiristiyanlık ) 'lara inananlarda zikir eder. Bu insanların toplam sayısı takribi olarak üç milyardan fazla olabilir. Her inanan insan için Subhan'Allāh kelimesi anlam olarak vazgeçilmezdir, 

İnsan Rab'bini düşünürken aklından acaba nasıl bir sıfatdadır diye mutlaka düşünür, Bin bir çeşit düşünceden münezzeh ve akıldaki şekillerden uzak, dünya hayatında kimsenin tahmin edemeyeceği şekil ve nesneden uzaktır, Böyle durumlarda akla Subhan'Allāh gelir. ( Rab'bim seni bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim. )

Yer yüzüne dikkatlice baktığımızda her şeyin tek olduğunu görürüz!?

Bir ağacın ne tür bir ağaç olduğunun hiç bir önemi yok, elma erik armut üzüm veya muz hiç fark etmez aynı ağaçtan veya farklı ağaçlardan topladığınız aynı meyveye, mesela bir ağaçtan yüz tane elmayı karşılaştırsanız hepsinin farklı olduğunu görürsünüz, Herşeye dikkatle baktığınızda bir birleriyle karşılaştırdığınızda hepsinin boy renk ve şekil olarak farklılığını göreceksiniz, Buna yer yüzündeki çimenler, ağaçlar, hayvanlar ve daha akla gelebilecek her şey dahildir.

Elimize baktığımızda parmaklarımızın sağ ve sol olmak üzere ikişer tane olduğunu görürüz buradaki farklılığın konuyu fazla uzatmadan birinin sağ yönlü diğerinin sol yönlü olduğu farklılığı dışında sağ soldaki yani hepsinin ( çizgilerin yani dokuların ) farklılığı vardır.

 Aklımızda Allah'la ilgili ne varsa Subhan'Allāh ) Rab'bim seni bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim dediğimizde, Rab'bimizin büyüklüğü konusunda şüpheden arınmış ve tek olduğuna dair deliller yakalamış oluruz. 

Rab'bimizin büyüklüğü konusunda evrene baktığımızda gördüklerimiz karşısında hayret içinde kalabiliyoruz. Bu büyüklüğün aslında gerçek büyükten öte büyüklük olduğunu anladığımızda Subhan'Allāh veyada Allahû Ekber deriz.

Küçücük toz parçasının içine kocaman yürekler ve onlara düşünce gibi eşsiz nimet veren, Yedi milyardan fazla insanın öncesini ve sonrasını, düşünmeden önce dahi ne yapacağını bilen, onlara yön veren, iyilik, hastalık veya farklı sıkıntılarla sınayan, doğanın bütün zenginliğini bizler sunan ve sadece ( OL ) demesiyle maddesiz yaratan Rab'bimize şükürler olsun.

Daha detaylı bilgiler için lütfen doğaya ( Yeryüzüne ) bakınız ve üstünde düşününüz!


Hiç yorum yok: