20 Kasım 2015 Cuma

Hz. Peygamberin Hayatı

Peygamberliğin Sona Ermesi İle İlgili Açıklamalar

İnsan kültür ve medeniyeti, herhangi bir nebinin öğreti ve mesajı geniş bir toprak parçasına ve büyük kitlelere yayılabilecek ve herhangi bir cemiyet veya millet bir nebinin talimatını, fiilen yarattığı eserleri koruyarak bütün dünyaya ulaştırabilecek duruma gelinceye kadar Nübüvvet zinciri devam etti ve çeşitli milletler ile ülkelere nebiler gönderildi. Ancak bir yandan bir nebinin mesajının uluslararası ve hatta evrensel boyutlara varmasına imkânlar sağlayan medeni ve kültürel gelişmeler ve diğer yandan ilâhî kitap ve kitabı getirenin siretini ve talimatını olduğu gibi muhafaza edip dünyaya yayabilecek bir ümmetin doğması üzerine dünyaya yeni bir peygamberin gönderilmesine hâcet görülmedi. Ve bu şekilde peygamberlik zinciri bu noktada son bulmuş oldu.

Gelecek Konu: Hz. Peygamber (a.s.)'den Önceki Çağlarda Durum

Hiç yorum yok: