20 Ağustos 2015 Perşembe

Hz. Peygamberin Hayatı

İncil'de Hz. Muhammed'in Peygamberliğine İlişkin Haberler

Hazreti Îsa (a.s.)'nın Hz. Muhammed (a.s.)'in peygamberliği hakkında verdiği müjde, Kur'ân-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir:

"Ve hatırlayın, Meryem oğlu Îsa'nın söylediği bu sözlerini 'Ey Beni İsrail ben tarafınıza gönderilen Rasûlüm ve benden önce gelmiş bulunan Tevrat'ın tasdik edicisiyim. Ve benden sonra, adı Ahmed olacak bir Rasûlun geleceğini
müjdeliyorum". (Sâf; 6) 

Bu, Kur'ân-ı Kerim'in en önemli âyetlerindendir. İslam düşmanları bunun üzerinde bir hayli durmuş, bunu alabildiğine eleştirmeye çalışmış ve bu hususta küstahlıkların en kötüsünü yapmışlardır. Çünkü bu ayette Rasûlullah'ın, ismi açıkça verilmek sureliyle ve Hz. Îsa'nın ağzıyla dünyaya
geleceğine dair müjde verilmiştir. Bu sebeple, bu mevzuun etraflıca ele alınması gerekiyor.Gelecek Konu : "Muhammed" ile "Ahmed"

Hiç yorum yok: