26 Şubat 2016 Cuma

Cuma Hutbesi - Ahirete İman

Kardeşlerim! Ayet-ikerimede Yüce Rabbimiz, şöyle buyuruyor:“Ey iman edenler! Allah’akarşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”1

Bir cuma günüydü. Peygamberimiz (s.a.s) minberde iken bir adam mescide girdi ve onun konuşmasını keserek,“Ey Allah’ın Resûlü, kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu.Sahâbe,soruyu soran kişiye susmasını işaret ettiysede o,aynı soruyu üçkez tekrarladı.Efendimiz,namazı kıldırdıktan sonra, “Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?” dedi.Oadam,“Benim,YâResûlallah.”diyerek cevap verdi.Peygamberimiz,“Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu.O adam,“Benim çok fazla amelim yok. Ancak ben Allah ve Resûlü’nü gerçekten seviyorum.” dedi.Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz,“Kişi sevdiğiyle beraberdir,sen de sevdiğinle beraber olacaksın.”buyurdu.2

 Allah Resûlü(s.a.s),bu hadisiyle o büyük güne, hesap vaktine daima hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguluyordu.Kıyametin ne zaman kopacağından çok daha önemli olan,bizim ona ne kadar hazır olduğumuzdu.Kıyamete hazırlık ise, Rabbimizi ve peygamberimizi gönülden sevmekten, Allah ve Resûlü’nün istediği doğrultuda bi rhayat sürmekten geçiyordu. 

Kardeşlerim! Öldükten sonra dirilmeye,mahşere,hesaba, âhiret gününe iman etmek, dinimizin temel esaslarından biridir.İnancımıza göre mebdeyani her şeyin Allah tarafından yoktan yaratıldığı,meâdyani bâkî olan Allah dışında herşeyin bir gün yok olacağı inancı birbirinden ayrı düşünülemez. Varlığın hakikatini,hayatın anlamını,yaratılışın gayesini bilmeyen,ölümü,ölüm ötesini,yeniden dirilişi, kıyameti,hesabı,âhireti anlayamaz.Âhiretin,bizim ebedî yurdumuz,sonsuz ikamet mahallimiz olduğunu kavrayamaz. 

Aziz Müminler! Rabbimiz,Kerim Kitabımızda,anlamsız ve gayesiz yaratılmadığımızı,başı boş bırakılmadığımızı, ölümle birlikte yepyenibir hayata doğacağımızı bizlere haber vermektedir.Dünyanın bizler için aldatıcı bir meta olduğunu sıklıkla hatırlatmaktadır. Hayatın dünyadan ibaret olduğu fikrinin,kişiyi inkâra sürükleyeceğini bildirmektedir. Âhireti yok sayan bir dünyanın oyun,eğlence,gösteriş ve övünmeden ibaret olduğunu vurgulamaktadır. 

Kardeşlerim! Fâni olan dünya hayatı,ebedî âhiret hayatına giderken konakladığımız geçici bir menzildir.Bizler, ebedî yurdumuzu,âhiretimizi bu dünyada kazanacağız. Dünya bir imtihan yeriyken, âhiret hesap,s ırat, mizan, cennet ve cehennem safahatıyla hakikatin ve mutlak adaletin zuhur edeceği yerdir.Ogün,dünya hayatında yaptığımız her hayrın mükâfatını göreceğimiz gibi, işlemiş olduğumuz her günahında hesabını vereceğiz. Kimseye zerre miktarı haksızlık yapılmayacaktır. Bu şuurla hayatını tanzim eden bir kişi,sürekli kendini hesaba çekecektir. Allah’ın huzurunda vereceği hesabı düşünecek, haramdan, günahtan, kötülükten uzak durmaya çalışacaktır.Şerrin kilidi, hayrın anahtarı olmak için çabalayacaktır.Helâl, sevap ve iyilik peşinde bir hayat sürme idealinde olacaktır.Bu inanç ve anlayışın yerleştiği bir toplum da elbette barış,huzur ve güven toplumu olacaktır. 

Kardeşlerim! Mizanda salih ameliağırbasanlar,ahirette kurtuluş ve felaha ereceklerdir. İyilikleri hafif gelenlerse,kendilerine yazık etmiş olduklarını itiraf edeceklerdir.Unutmayalım ki;cennet,tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir Fidandır.Cehennem ise,ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir ocaktır.

Hutbemiş udualarla bitirmek istiyorum: “Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirettede iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!”3 

“Allah’ım!Ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle!Hayatı her türlü iyiliği artırmama vesile kıl!Ölümüde her türlü kötülükten kurtuluşum avesile eyle!”4 

1Haşr,59/18. 
2Tirmizî,Zühd,50. 
3Bakara,2/201. 
4Müslim,Dua,71. 
Hazırlayan:DinHizmetleriGenelMüdürlüğü

Hiç yorum yok: