15 Temmuz 2017 Cumartesi

Kabil Habil'i Neden Öldürdü

Hz.Adem a.selam ve Havva anamızın cennetten neden kovulduğu konusunda az çok bir bilgiye sahibizdir. ilk çocukları Habil ve Kabil'in ölümle sonuçlanan kavga nedenini sizin için anlatmaya çalışacağım.

Habil hayvancılıkla Kabil ise tarımcılıkla ilgilenen bununla hayatlarını sürdüren Hz. Adem çocukları idi. İnsanlığın ilk ölümle tanışma sebebi aslında sadece bir kıskançlık, kibir ve nefsi hareketlerdir ve Yüce kitabımızda bununla ilgili bir ayette “Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten âciz miyim ben?" dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.” (Maide, 5/31)

Peki sebep neydi,

Aslında bugün Müslümanların ve bir çok geçmiş saf dışı olan dinlerde Allah'a bir hediye verme şekli vardır. Biz müslümanlarda bunu Kurban diye adlandırırız.

Peki kurban nedir?

Kurban feda demektir. Allah için candan vazgeçmektir! Durun bakalım. candan vazgeçmek dedik ama bu bir intihar veya bile bile ölüm değil.

Sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O' nun rızasına ermek, boyun eğmek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde mevcut olan kurban ibadeti İslam'da şekil ve amaç yönüyle önemli farklılıklar arz eder. Kur'an'da Hz. Âdem a.selamın iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27);( konumuz bir kısmı ) bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34).

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.


Konuyu toparlamak gerekirse aslında ilk kurbanın şekli Habil için sürüsünün ilk doğan kuzuların en güzelini Allah için ayırması ve kurban etmesi, Kabil ise mahsullerinden toparlamış olduğu ürünleri düzensiz bir şekilde sunması. Böyle olunca Hz. Allah Habil'in adağını kabul ediyor Kabil'in adağını yani hediyesini kabul etmiyor, bunun üzerine o vahim olan olay gerçekleşiyor.

Bizim buradan çıkaracağım ders ise kendi anladığım kadarıyla, Kurbanı özellikle et olarak görmemek ve Hz. Allah için feda ettiğimiz adağımızı güzel ve bakımlı temiz bir şekilde, İnsana yakışır şekilde ihya etmektir.


Gerekirse kurbanlık hayvanlarımızı güzelce temizleyip, süsleyerek tertemiz şekliyle kurallara uygun şekilde ibadetimizi yerine getirmeliyiz...

Saygılar

Hiç yorum yok: