22 Ağustos 2015 Cumartesi

Hz. Peygamberin Hayatı

Hz. Mesih, Hz. İlyas ve "O Nebi"

Yuhanna İncil'inde, Hz. Mesih'in gelişi sırasında Beni İsrail'in üç şahsiyeti bekledikleri ifade edilmiştir. Bunlar sırasıyla Mesih, İliyah (Hz. İlyas'ın ikinci gelişi) ve "O Nebi" idiler. İncil'in âyetleri şöyledir:

"Ve Yuhanna, (St. John, Johannes, Hz. Yahya) tanıktı ki, Yahudiler Kudüs'ten kendisine, 'sen kimsin?' diye sormak üzere keşiş ve rahipler gönderince o ne müsbet cevap verdi, ne menfi. Aksine kendisinin Mesih olmadığını söyledi. Onlar
sordu; öyleyse sen kimsin? Sen İliyah mısın? O dedi ki, 'ben değilim'. (Sonra dediler ki) 'sen o nebi misin?' O dedi ki hayır. Bunun üzerine onlar onun kim olduğunu sordular. O dedi ki, 'Ben sahrada çağıran birinin sesiyim, ki siz Tanrı'nın yolunu düzeltebilin.' Onlar ona sordular, 'Madem ki sen ne Mesih, ne
İliyah ve ne de o peygambersin, o zaman sen ne diye insanları takdis edersin?' " (Bölüm I, âyet; 19-25)

Buradaki sözler gösteriyor ki, İsrail Oğulları Hz. Mesih ile Hz. İlyas'ın dışında başka bir peygamberi de bekliyorlardı ve bu peygamber Hz. Yahya (a.s.) değildi. Bu üçüncü Nebi veya Resul'ün geleceğine öylesine muhakkak gözüyle bakılıyordu ki, İsrail Oğulları arasında sadece "O Nebi" kelimelerini söylemek kendisine yapılan bir işaret sayılıyordu. Yani, "hakkında Tevrat'ta müjde verilen Nebi" olarak tarif etmeye de gerek yoktu. Ayrıca, sözü edilen peygamberin dünyaya geleceğine herkes inanmış gibiydi. Çünkü bu nebinin gelişi hakkındaki inanç yanlış olsaydı, Hz. Yahya'ya yukarıdaki sorular sorulurken kendisi pekalâ diyebilirdi ki, "Ey İsrail Oğulları, siz hangi peygamberden bahsediyorsunuz? Öyle bir peygamber gelmeyecektir."

Gelecek Konu : Yuhanna İncil'inde Geçen İbareler

Hiç yorum yok: