23 Ağustos 2015 Pazar

Hz. Peygamberin Hayatı

Yuhanna İncil'inde Geçen İbareler

Şimdi gelin, Yuhanna İncil'inde (St. John İncili) bölüm on dörtten on altıya dek sürekli olarak yer alan gelecek peygamber hakkında müjde ve haberlere bir göz atalım:

"Ve ben Babam'a yalvarırsam O size ikinci yardımcıyı gönderecektir. Bu yardımcı ebediyen sizlerle kalacaktır. Yani, dünyanın elde edemeyeceği Hak Ruhu. Bunu dünya ne görür, ne bilir (ama siz onu bilirsiniz, çünkü o sizlerle yaşar, sizin
içinizde bulunur". (Bölüm 14; 16-17)

"Ben bu sözleri sizlerle beraberken size söyledim. Ama, pederim, Ruh-ul Kuds'ün adıma site göndereceği Yardımcı size her şeyi öğretecek ve size bütün söylediklerimi hatırlatacaktır" (14: 25-26).

"Bundan sonra ben sizinle pek konuşmayacağım, Zira, dünyanın önderi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur" (14;30)

"Ama, Pederim tarafından size göndereceğim Yardımcı yani "Hakikat'in Ruhu" size gelince benim için şahitlik yapacaktır" (15; 26)

"Ama ben size doğruyu söylüyorum, benim gitmem sizin için faydalıdır. Zira ben gitmesem o yardımcı size gelemeyecek.

Ama gidersem onu size göndereceğim" (16; 7)

"Ben size bazı diğer şeyler de söylemek istiyorum, ama siz bunlara tahammül edemezsiniz. Ama o, yani, Hakikat'in Ruhu size gelince, size doğru yolu gösterecektir. Zira o kendi tarafından hiçbir şey söyleyemeyecektir, aksine duyduklarını anlatacaktır ve size geleceğin haberini verecektir. O size
Celâlimi (öfkemi) gösterecektir. Çünkü o size benden aldığı haberleri verecektir. Peder'in olduğu her şey benimdir. Onun için dedim ki, benden alacak ve verecektir". (16; 12-15)


Gelecek Konu : Yuhanna İncil'inde Geçen İbarelerin Anlamı

Hiç yorum yok: